Waar is de mondhygiënist werkzaam? – Mondhygiënepraktijk Parodent – Dordrecht

Waar is de mondhygiënist werkzaam?

De mondhygiënist kan in veel verschillende werkvelden binnen de mondzorg werkzaam zijn, onder andere:

  • in een praktijk van een tandarts of tandarts-parodontoloog
  • in een eigen praktijk (vrije vestiging)
  • in een praktijk van een kaakchirurg of orthodontist
  • in een ziekenhuis of psychiatrische instelling
  • in een instelling voor verstandelijk en/of motorisch gehandicapte mensen
  • bij een universiteit of militair geneeskundige dienst
  • bij een Gemeentelijke Gezondheids Dienst
  • in een verpleeghuis
  • bij een opleiding mondhygiëne aan een Hogeschool
  • in de commercie